Wiadomości z budowy

Osiedle Świerkowe

23.12.2013
Trwają prace przy murach III piętra budynku nr 1, więźba dachowa zamówiona, więc niedługo piękny efekt murowany.
W budynku nr 2 mury I piętra pną się w górę.
wróć